1085 Budapest, József körút 22.
Szerda 8:00-20:00 - további időpontok egyeztetés alapján!

Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Tóth Mariann (székhely: 1174 Budapest, Ady Endre utca 24., adószám: 59520184-1-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Tóth Mariann EV
A szolgáltató székhelye: 1174 Budapest, Ady Endre utca 24.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
hello@wellnessence.hu
Adószáma: 
59520184-1-42
Nyilvántartási szám: 57564456
Telefonszámai: +36703633074
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Mobilbarát.hu

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya a Szolgáltató és a Felhasználó, illetve Vásárló, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

1.3. Szerzői jog, jogi védelem

A honlap, a honlapon található anyagok, a küldött hírlevelek szerzője a Szolgáltató.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Tóth Mariann EV. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

1.4. Rendelkezésre állás.
Ügyfélszolgálati kérdésekben az Impresszumban megjelölt email címen állunk rendelkezésre, 1 munkanapos válaszidővel.

Adatkezelési szabályok

1.5. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető EZEN A LINKEN.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Testkezelések és további wellness, közérzetjavító szolgáltatások, valamint képzések, a fizetendő összegek 0% Áfát tartalmaznak.

1.7. Szolgáltatáscsomagok és árak megtekintése a weboldal Szolgáltatások és Árlista menüpontjai alatt.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Tóth Mariann EV. teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menete

  • Szolgáltatás(csomag) kiválasztása
  • Vásárlási felület kitöltése, megrendelő, számlázási és bankkártya adatok megadása
  • Visszaigazoló email a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó információkkal

1.10. Egyes promóciókban a vásárlás során lehetőség van kiegészítő opciók kiválasztására. 

1.11. Fizetési lehetőségek

  • Bankkártyás fizetés egyszeri terheléssel
  • Havi előfizetés lemondásig érvényes havi bankkártya terheléssel 

1.12. A honlap köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor
az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása az összeg jóváírását követően automatikusan történik meg

1.14. Általános teljesítési határidő, az egyeztetett időpontban.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, mert abban bármilyen módon akadályoztatva van, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt szolgáltatás egyeztetett időpontját megelőző 7 nappal indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, amely a kifizetett összeg vállalkozás részéről történő teljes visszafizetését jelenti. Ezt követően a lemondás a kifizetett összeg visszatérítése nélkül lehetséges. 

Panaszkezelés

1.17. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Felhasználó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Felhasználó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

A Felhasználó  a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatással, illetve annak értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatónak.

Vegyes rendelkezések

1.18. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2022. október 01.

Cookie-kat használunk

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.